Home » Parterapi » At gå empatisk ind i følelserne

At gå empatisk ind i følelserne

I parterapi vil klienterne opleve at den kognitive adfærdsterapeut underviser parterne i, og hjælperpar-i-konflikt-psykolog-nikolaj-hyll dem til, at gå empatisk ind i følelserne.

Især hvis parret oplever mange intense interaktioner med aggressive konsekvenser (ene eller begge parter) er det vigtigt for parret at træne, og lære at mestre, at gå empatisk ind i følelserne.

Ved at gå empatisk ind i hinandens følelser (og egne) og endvidere at træne, opnå og udbygge forenet objektivitet og genopbygge eller opbygge tolerance, hjælpes parterne til færre konflikter, bedre at forstå hinanden og til at få lettere ved at tolerere hinanden og hinandens reaktioner. Og når de bliver bedre til det kan de lettere finde overskud og rum til at samarbejde om de fælles mål for deres forhold som de sætter sig i terapien.

I arbejdet med at øve sig i at gå ind i følelserne analyseres specifikke situationer og det afdækkes hvilke automatiske tanker, følelser, kropslige fornemmelser og oplevelser hver af parterne oplever.

Det giver parterne mulighed for at øge forståelsen for egen og den andens oplevelser og reaktioner. Altså en mere abstrakt og ”objektiv” forståelse som kan hjælpe tolerancen for partnerens (og egne) mere eller mindre automatiske reaktioner og dermed hjælpe mere konstruktive og hensigtsmæssige reaktioner og adfærd på vej. Denne fælles abstrakte, intellektuelle forståelse kan betegnes forenet objektivet.

Med øget forståelse for selv og anden, og egne og den andens reaktioner, opbygges fundamentet for at parterne foreslår, afprøver og træner mere konstruktive og forstående reaktioner, handlinger og adfærd. Afprøvning og træning af alternative reaktioner, handlinger og adfærd udgør en vigtig del af hjemmeopgaverne i kognitiv adfærdsterapi.

Når begge parterne således kan opnå lavere grad af negativ følelsesmæssig påvirkning i interaktionen bliver der der mere overskud følelsesmæssigt og dermed kogntivt (lig større evne til at tænke mere nuanceret og handle mere hensigtsmæssigt) til det krævende arbejde – samarbejdet om at nærme sig, og nå, deres fælles mål.par forenet

At gå empatisk ind i følelserne i parterapi med en kognitiv adfærdsterapeut ændrer parrets eksisterende kamp. De bliver bedre i stand til at se, forstå og tage sig af partnerens (og egen) sårbarhed og sårethed.

Litteratur

Dattilo, F. M (2012) Kognitiv adfærdsterapi med par og familier – en guide til behandlere. Dansk Psykologisk Forlag.


Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Psykolog Nikolaj Hyll

29 82 91 74
Sct. Georgs Vej 17a
3060 Espergærde

Klinikkens adresse er Sct. Georgs Vej 17A, 3060 Espergærde, 29829174