Home » Afhængighed/misbrug

Category Archives: Afhængighed/misbrug

Afhængighed, misbrug og kognitiv adfærdsterapeutisk behandling

I ICD – diagnosesystemet som anvendes af sundhedssystemet i Danmark og Europa – skelnes der mellem “skadeligt brug” og Le joint“afhængighed” af psykoaktive stoffer.

For at “skadeligt brug” af psykoaktive stoffer er tilstede skal følgende kriterier være opfyldt:

-fysisk eller psykisk skade (herunder dømmekraft og adfærd)
-skaden er klart påviselig
-varighed på min. 1 måned eller gentagne gange inden for et år
-andre misbrugsdiagnoser kan udelukkes (herunder “afhængighed”)

For at “afhængighed” af psykoaktive stoffer er tilstede skal tre eller flere af følgende kriterier være opfyldt inden for det seneste år:

-trang
-svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte
-abstinenssymptomer eller indtagelse for at ophæve eller undgå
-toleransudvikling
-stoffet har dominerende rolle i priotering og tidsforbrug
-vedblivende brug trods erkendt skadespåvirkning

Forekomst
Misbrug er et omfattende problem og ca. 350.000 danskere er afhængige af alkohol. Det skønnes af Sundhedsstyrelsen i 2010 at 33.000 har et stofmisbrug. Ofte er misbruget fulgt af en eller flere psykiatriske diagnoser. Sammenhængen er tydelig og amerikanske undersøgelser har vist at:

-37% af dem med alkoholmisbrug også har stofmisbrug
-53% af dem med stofmisbrug har mindst én anden psykisk lidelse.
-60,7% med bipolar lidelse har misbrug
-47% med skizofreni har misbrug
-32% med unipolar depression har misbrug

Behandling
Kognitiv adfærdsterapi for misbrug tilrettelægges ift. klientens behov, styrker og svagheder. Misbruget udredes grundigt; hvike typer stof indtages?, hvor længe har misbruget stået på?, hvilken funktion har det for klienten? og i hvilke situationer indtages det?

Omstændighederne omkring debut med misbruget undersøges også grundigt og om klienten har kunnet holde pauser i misbruget. Det undersøges hvordan klienten kunne afholde sig i perioden og hvad der fik ham til at genoptage misbruget. Det afklares om klienten har været i behandling tidligere og hvordan dette forløb har været; hvad har tidligere virket/ikke virket, hvorfor søger klienten hjælp aktuelt og hvor stor er motivationen for forandring?

Aktuelle sociale situation og tidligere erfaringer og oplevelser afdækkes og det undersøges om der er ressourcer i familie og netværk som kan udgøre en støtte i behandlingsforløbet eller der omvendt er fastholdende faktorer.

Under den grundige udredning opnås en forståelse for og indsigt i evt. underlæggende psykiske lidelser.

Behandlingsforløbet er et empatisk samarbejde mellem klient og psykolog. Forløbet indeholder typisk følgende temaer/emner:

– ambivalens
– motivationsfaser og motivationscirklen (førovervejelse, overvejelse, forberedelses-/beslutningsfasen, handlefasen, vedligeholdelsesfasen, tilbagefald).
– identifikation af risikosituationer
– stress-sårbarhedsfaktorer
– U-sving
– kognitive teknikker ved trang
– teknikker til at ændre adfærd
– tilbagefaldsforebyggelse
– mestringsplan

Psykolog Nikolaj Hyll

29 82 91 74
Sct. Georgs Vej 17a
3060 Espergærde

Klinikkens adresse er Sct. Georgs Vej 17A, 3060 Espergærde, 29829174

Psykolog Nikolaj Hyll

Anbefaler one.com som host for din hjemmeside: http://one.me/daacwzgk