Home » Ikke kategoriseret » Vil du være mere cool?

Vil du være mere cool?

Vil du være mere cool?

At være cool, at kunne holde sig tilbage og bevare et køligt overblik indebærer en række fordele i mange situationer, både personligt og professionelt.

Det giver dig mulighed for at bevare roen og forblive cool under pres og reducerer stressniveauet betydeligt. Både i den enkelte situation og generelt. Dette forbedrer dit mentale og fysiske helbred på lang sigt.

Når du er mere cool træffer du også bedre beslutninger. Du er bedre i stand til at bevare et køligt overblik og træffe velovervejede og rationelle beslutninger, selv i stressende eller udfordrende situationer.

Ved at holde dig tilbage følelsesmæssigt, og ikke blive for involveret, får du også bedre mulighed for at håndtere egne og andres konflikter på en konstruktiv måde uden at blive særligt følelsesmæssigt påvirket og miste kontrollen.

Mere coolness gør det også lettere at kommunikere klart og effektivt, hvilket klart styrker personlige og professionelle relationer.

Når dit følelses- og hukommelsessystem i hjernen løbende registrerer din mere cool tænkning og adfærd optræner du en grundlæggende følelsesmæssig underliggende følelse og oplevelse af dig selv som mere værd. På den måde trænes og øges dit grundlæggende selvværd. Det giver øget tillid til at du vil være i stand til at håndtere – og fungere i enhver følelsesmæssigt krævende situation. Det giver også øget selvstændighedsfølelse.

Billie Eilish er et eksempel på en offentlig figur, der af mange anses for at være cool. Hendes unikke stil, både i musik og personlig fremtræden, bidrager til hendes status som en cool person. Hendes musikalske talent, hendes evne til at skabe unikke og dybtgående tekster samt hendes autentiske personlighed vidner om coolness.

Hvis du gerne vil være – og føle dig – mere cool kan du træne det effektivt hos en specialiseret kognitiv adfærdspsykolog. Hvis du vælger terapi hos Psykolog Nikolaj Hyll får du grundig træning i at kunne identificere dine underliggende indlærte antagelser, dine automatiske tankemønstre, strategier og den adfærd der forhindrer din coolness. Og du starter derefter det spændende og givende arbejde med at skabe nye alternative, mere nuancerede tankemønstre, strategier og ny adfærd som gør dig mere cool. I en omskiftende og til tider kaotisk og uforudsigelig verden vil din øgede coolness give dig et nyt og større køligt overblik, der giver dig bedre mulighed for at håndtere livets udfordringer og muligheder mere effektivt.

Psykolog Nikolaj Hyll

29 82 91 74
Sct. Georgs Vej 17a
3060 Espergærde

Klinikkens adresse er Sct. Georgs Vej 17A, 3060 Espergærde, 29829174