Home » Behandling

Category Archives: Behandling

Drive the Mind

Har du – eller en du kender – brug for en køretur med psykologisk samtale eller coaching undervejs?

Drive the Mind er Danmarks eneste mulighed for at modtage sessioner med en psykolog, der er specialistuddannet i kognitiv adfærdsterapi, mens du bliver transporteret i bil.

Drive the Mind er for dig der er ensom, deprimeret eller har angst (f.eks. socialangst, agorafobi, angst for offentlig transport eller isolationstendens). Eller dig der har brug for coaching på vej til en krævende/afgørende præsentation/performance.

Med Drive the Mind kan du få en positiv oplevelse uden for hjemmet i dit lokalområde. Det kan løfte dit humør, reducere din angst og forhøje din livskvalitet. Hvis du bruger ydelsen som led i din coaching eller ledelsesudvikling, kan den hjælpe dig til at optimere din performance med lavest muligt stressniveau.

Ideen til Drive the Mind er kommet efter køreture med klienter til og fra adfærdseksperimenter og ekponeringer, som jeg har gennemført i mit arbejde som praktiserende psykolog de senere år. Klienterne har fortalt mig, at de ud over selve adfærdseksperimenterne også oplever stort udbytte af køreturen og samtalen undervejs. Derfor har jeg besluttet at tilbyde Drive the Mind som en selvstændig ydelse.

Erfaringen viser, at det virker beroligende at blive transporteret i bil i et roligt og stabilt tempo sammen med en chauffør, der er uddannet i kognitiv adfærdsterapi. Ift. coaching og lederudviklingsforløb viser erfaringen, at sessioner har ekstra god effekt når de i tid kobles tæt til situationer, hvor nye leveregler, tænkemåder og ny adfærd skal trænes og optimeres. F.eks. i forbindelse med interaktioner med bestyrelser, medarbejdere eller presse.

Prisen er almindelig samtalehonorar plus 2 kr. pr. kørt kilometer. F.eks. koster en times Drive the Mind på 60 kilometer således 120+1200= 1440 kr. Transporten til og fra opsamlingssted takseres på samme og tillægges.

Ring eller skriv til mig, hvis du vil høre mere om Drive the Mind eller du allerede nu tænker du vil bestille en session.

Drive the Mind er ikke en kørselsservice, men behandling/coaching. Det primære formål er altså behandling/coaching og ikke transport. Det skal det også være, når man bestiller. Man kan således godt bestille en session i forbindelse med transport til en bestemt begivenhed man skal til, hvor behandling/coahing umiddelbart inden er afgørende. F.eks. en fest eller et arrangement, som man pga. socialangst har svært ved at fremmøde til. Det kan også være man som leder bestiller sessionen, så den ligger op til en konference man skal deltage i eller en præsentation man skal holde.

Det er et krav, at sessionen bestilles mindst to dage i forvejen, ligger inden for normal arbejdstid, og hvis aktuelt afbestilles min. 2 dage før.

Jeg kører i en almindelig stationcar, der ikke har ekstra udstyr til transport af kørestolsbrugere (man skal selv kunne gå til og fra bilen, sætte sig ind og stige ud). Stok, kørestol og rollator, som kan foldes, kan medbringes.

Ring 29829174 eller skriv til hyllconsult@protonmail.com for bestilling af Drive the Mind

Personlighedstest NEO PI 3

-for ledere, medarbejdere og private

Psykolog Nikolaj Hyll tilbyder NEO-PI-3 personlighedstest på dansk og engelsk. NEO-PI-3 er den nyeste udgave af den mest anerkendte og bedst videnskabeligt underbyggede personlighedstest på markedet.

NEO-PI-3 er baseret på 5 – faktor modellen for personlighed også kaldet ”The Big Five”. Modellen er udviklet over mange år og gennem meget forskning (Costa og McCrrae, 1992). Faktisk udgør modellen og de udviklede tests den internationale standard, som andre tests måles op mod.

Personlighedstest i lederudvikling og rekruttering

I lederudviklingsarbejde og rekruttering er det relevant at indsamle mere objektive data om træk af personligheden, som ikke altid er synlige i den umiddelbare interaktion eller ansættelsessamtale.

NEO-PI-3 kan, når den anvendes af trænede og erfarne psykologer i et udviklingsforløb, hjælpe den enkelte leder til større indsigt i og erkendelse af egen personlighed. Og i et ansættelsesforløb kan den give vigtige data om hvordan ansøgeren vil kunne reagere følelsesmæssigt og adfærdsmæssigt i bestemte situationer og kontekster.

Det er meget værdifulde data, som ellers ikke indhentes. I en ansættelsessamtale kan en ansøger f.eks. mere eller mindre bevidst skjule, eller ikke ønske at vise, bestemte sider af sin personlighed. Og netop disse træk ved og facetter af personligheden er det vigtigt at kende til inden det endeligt besluttes om ansøgeren er et godt match. I et udviklingsforløb kan en leder, mere eller mindre bevidst, undgå at konfrontere/arbejde med sider af sin personlighed, som kan være de mest relevante og givende at lære bedre at kende, acceptere og udvikle optimale håndteringsstrategier i forhold til.

Personlighedstest i outplacement og selvudvikling

Også i et outplacement- eller selvudviklingsforløb er NEO-PI-3 relevant. Her kan testen give yderligere data til klientens og psykologens samarbejde i processen. Testens resultater bruges, sammen med øvrige psykologiske tests som tilbydes i Psykolog Nikolaj Hylls Psykologisk Sundhedstjek, som værktøj til optegning af model for personlighed og følelsessystem. Der igen bruges til det videre arbejde med afklaring af behov, ønsker, værdier, mål og design af og træning i optimale tænkning og adfærd, som klientens kan bruge fremadrettet til at nå sine mål i overensstemmelse med sine værdier.

NEO-PI-3 – indhold og opbygning

Testen måler på personligheden og kan anvendes til personer fra 17 år og ældre. Personligheden opgøres i på fem overordnede dimensioner eller faktorer; emotionelle reaktioner, ekstroversion, åbenhed, venlighed og samvittighedsfuldhed. Hver af faktorerne opgøres derudover også med en score på 6 underkategorier, som kaldes facetter.

Nedenfor er listet overordnede faktorer og facetter:

Overordnede faktorer Facetter
Emotionelle reaktioner Bekymring Temperament Pessimisme Social ængstelighed Impulsivitet Stressfølsomhed
Ekstroversion Varme Selskabelighed Dominans Aktivitet Spændingssøgen Positive emotioner
Åbenhed Åbenhed for fantasi Åbenhed for æstetik Åbenhed for følelser Åbenhed for handlinger Åbenhed for ideer Åbenhed for værdier
Venlighed Tillidsfuldhed Ligefremhed Godgørenhed Eftergivenhed Beskedenhed Sympati
Samvittighedsfuldhed Kompetence Orden Pligtopfyldenhed Præstationsorientering Selvdisciplin Besindighed

NEO-PI-3 administration – hvordan foregår det?

Testen består af 240 spørgsmål som besvares digitalt. Først bestilles testen hos Psykolog Nikolaj Hyll. Det kan gøres ved at sende en mail til hyllconsult@protonmail.com eller ringe til 29 82 91 74 (læg en besked, hvis der p.g.a. travlhed ikke svares). Herefter oplyses pris og betaling. Når betaling er modtaget, tilsendes link med adgang til tests og der bedes i den forbindelse om samtykke i overensstemmelse med persondatalovgivningen/GDPR. Via link opnås adgang til testen som udfyldes. Psykolog Nikolaj Hyll tilbyder, af psykologfaglige og etiske årsager, ikke personlighedstestning uden seriøs tilbagemelding, hvorfor der i ved personlighedstest indgår en to timers samtale, hvor testen og dens resultater gennemgås til detaljer med testtager. Dato, tid og sted for denne samtale (som kan foregå i klinikken eller arbejdsplads – efter ønsker og behov) aftales ved bestilling testen.

360 grader testning

Hvis det ønsket kan NEO-PI-3 tilbydes som 360 grader. I så tilfælde bestilles antal test svarende til det antal af målepunkter som ønskes. F.eks. leder selv, overordnet, kollega på samme niveau i virksomheden/organisationen og medarbejder/underordnet. Hvert målepunkt (den som skal udfylde testen med hans/hendes oplevelse af testpersonen) tilsendes efter bestilling og betaling link til testportal og samtykke. Når alle data er indsamlet foregår feedback i en samtale af 2 timers varighed – eller over flere gange, afhængig af aftale og om evt. efterfølgende lederudviklingsforløb.

Testrapport eller lederrapport

Ved feedbacksamtalen udleveres efter aftale, af psykologen udarbejdet, skriftlig rapport over testens resultater til testtager. Hvis det ønskes, kan der i stedet udarbejdes en lederrapport, som beskriver testens resultater /den målte personlighedsstruktur målt op mod en lederpopulation.

Tid fra bestilling til testning

På grund af stor efterspørgsel på denne ydelse må en vis ventetid forventes – aktuelt ca. 2 – 3 uger.

Sundheds Service Net – her kan private finde dygtige sundhedsprofessionelle

Sundheds Service Net er startet af Psykolog Nikolaj Hyll i 2017 ud fra ønsket om at skabe et sted på nettet, hvor private kan finde dygtige og erfarne sundhedsprofessionelle inden for de forskellige sundhedsfag, der sælger deres ydelser direkte til private.

Nikolaj Hyll har, i sit arbejde som privatpraktiserende psykolog, ofte hjulpet sine klienter med at finde behandlere og sundhedseksperter, som de har haft brug for i deres behandlings- eller udviklingsforløb.

Det har været Nikolajs oplevelse i hans arbejde, at behovet for understøttende, supplerende eller erstattende sundhedsydelser ift. tilbuddene i det offentlige sundhedsvæsenet har været stigende i de senere år – og vil blive endnu større i fremtiden. Sundhedsvæsenet er udfordret af stigende efterspørgsel efter dyre og specialiserede behandlinger og politisk bestemte rammer og begrænsninger.

Sundheds Serivice Net er ikke skabt for at være en konkurrent til – eller et udtryk for utilfredshed med – det offentlige sundhedssystem. Det er udelukkende tænkt som en hjælp til private sundhedsbrugere i deres søgen efter dygtige sundhedsprofessionelle, der leverer private sundhedsydelser.

Læs mere om Sundheds Service Net her

Hvorfor vælge private sundhedsydelser?

Der kan være mange årsager til at vælge private sundhedsydelser. Det kan være ventetid på tilsvarende ydelser i det offentlige sundhedssystem, utilfredshed med offentlige tilbud eller ønske om supplerende eller længerevarende behandlings- eller udviklingsforløb. Det kan være ønsker om “second opinion” på diagnoser og behandlings- og udviklingplaner. Det kan også være ønsker om anonymitet og undgåelse af registreringer i offentlige systemer, som motiverer til at vælge private sundhedstilbud.

Der er ingen tvivl om at vi har et godt og veludbygget offentligt sundhedssystem i Danmark. Men det offentlige sundhedssystem er også i disse år udfordret af stigende udgifter til nye avancerede behandlinger, store forventninger fra borgere samt økonomiske og politiske rammer.

Hvis du benytter private sundhedsydelser kan det give dig mulighed for at:

  • få hurtig adgang til behandlingen/sundhedsydelsen
  • vælge hvornår du vil behandles/modtage din sundhedsydelse
  • vælge hvor du vil have behandlingen/sundhedsydelsen
  • modtage behandlinger/sundhedsydelser som ikke tilbydes i det offentlige sundhedssystem
  • få længere personlig konsultation med autoriseret sundhedsfaglig person eller specialist

I de fleste tilfælde kan behandling/sundhedsydelser hos private udbydere modtages uden længere ventetid og med stor fleksibilitet ift. dine ønsker og behov.