Home » Vrede

Category Archives: Vrede

Problemvrede – gør noget ved den!

Styrer du vreden – eller styrer den dig?

Udfyld tests direkte online og find ud af om vreden går ud over din trivsel og dit selvværd.
vrede

Den dårlige nyhed

Vidste du at mange oplever mere vrede end hvad godt er? Problemvrede går ud over personen selv og dennes omgivelser. Problemvrede kan have store konsekvenser; følelsesmæssigt, fysisk/helbredsmæssigt og adfærdsmæssigt.

Den gode nyhed

Man kan gøre noget ved problemvrede. Man kan gøre meget selv som kan være meget effektivt og endda hurtigtvirkende. Og man kan også søge professionel hjælp.

I dette indlæg vil jeg give et forslag til hvordan du kan komme i gang med at undersøge og forstå betydningen af problemvrede. Det er den naturlige start på at få gjort noget ved den.

Identificer dine ømme punkter – triggerne for problemvreden

Det er menneskeligt at blive vred fra tid til anden. De fleste af os oplever, at vi ”sidder fast” nogle gange i en situation hvor vi ikke ved vi skal sige eller hvad vi skal gøre af/gøre med vores vrede.

Har du en kort lunte og kan du blive meget vred meget hurtigt lider du måske af problemvrede. Men du kan også bruge tipsene i dette indlæg selvom du ikke lider af problemvrede.

Start med at at se på hvordan din vrede og/eller aggression har haft negativ betydning for, eller måske direkte ødelæggende effekt på dit liv:

  • din kone/mand, din kæreste, tidligere kærester: skænderier, brud, fysisk vold
  • dine børn eller stedbørn: unødvendige overensstemmelser, konflikter og skænderier, tab af kærlighed, tab af forbindelser
  • dit eget familiære ophav; dine forældre, dine søskende: endeløse kampe, brud og ”slåen hånden af” hinanden, hvor man ikke taler med hinanden, slåskampe med søskende
  • på arbejdet eller i skolen/på uddannelser: skænderier og konflikter med kollegaer, fyringer og opsigelser, mangel på forfremmelse
  • ift. loven; kontakt til/anmeldelser til politiet, bøder, fængselsstraf, polititilhold
  • dit fysiske eller mentale helbred; øget angst, forhøjet stressniveau, depressive symptomer, vredesrelaterede ulykker, højt blodtryk
  • din økonomi; bøder, erstatningssager, udgifter til advokat, udgifter til retssager, behandling for problemvrede
  • dine værdier; brudte løfter om ikke igen at blive for vred og miste kontrol, skyld og skam, vrede mod andre og verden
  • andet: _________________________________________________________?

For at starte med at komme videre og få gjort noget ved problemvreden skal der motivation til. Hvorfor er det nødvendigt at få gjort noget ved problemet? Hvad kan jeg opnå ved at komme af med problemvreden?

Gå igennem listen ovenfor og beslut hvilket område du skal starte med – allerede i dag. Hvor giver problemvreden allerflest gnidninger, uoverensstemmelser, problemer, tab og smerte?

Skriv ned på et papir hvor og i hvilke sammenhænge problemvreden giver flest problemer og mest smerte? Og nedenunder skriver du hvad du kan opnå ved at komme af med vreden. Hvordan vil det/mit liv være uden problemvreden?

Der er kun èn person i hele verden som er ansvarlig for din problemvrede. Og det er dig selv. Det er både godt og skidt. Godt fordi du kan gøre noget ved det og gøre dit liv bedre. Men skidt fordi du ikke længere kan beskylde andre for din problemvrede.

Er du klar til at tage ansvar og gøre noget ved det – og komme videre?

Læs mere om problemvrede og kognitiv adfærdsterapeutisk behandling her.

Problemvrede

Vrede er en naturlig følelse rettet mod nogen eller noget man oplever med vilje har gjort en uret.

Som naturlig følelse er vrede ikke et problem. Tværtimod er det en effektiv, og for kommunikationen med andre, meget vigtig måde at udtrykke negative følelsesmæssige oplevelser på. Vrede kan også motivere til at finde løsninger på problemer og hjælpe en til at ”kæmpe videre” når det er svært.

Men hvis vreden er for voldsom, og hvis den fører til aggressiv adfærd, kan den blive problematisk. Den kan komme i vejen for den enkeltes mål og være i uoverensstemmelse med hans værdier. Problemvrede kan også være en belastning for personens omgivelser. Det kan give problemer i familien, fritiden og på arbejdet. Endvidere er der sammenhæng mellem problemvrede og forhøjet blodtryk og hjerte-karsygdomme.

Hvis man oplever problemvrede kan samtaler hos en kognitiv adfærdspsykolog hjælpe. Et samtaleforløb vil typisk benytte tre strategier, der hver tilpasses klientens specifikke vanskeligheder og problemstillinger. De tre strategier er afspænding, kognitiv terapi og adfærdstræning.

Klienten introduceres til, trænes i, og øver såkaldt progressiv afspænding som fører til afspænding af kroppen. Øvelserne fører også til øget bevidsthed om hvor i kroppen og hvor meget man spænder op. Klienten tilbydes også opmærksomhedstræning og mindfulness meditation.

I terapien arbejdes der med automatiske vredestanker, deres sammenhæng med underliggende følelser, leveregler og basale antagelser om selv og omverden. Gennem registrering, forståelse, indsigt, accept og motivation for forandring planlægger og udfører klienten adfærdseksperimenter hvor ny adfærd og nye strategier trænes.

Når klienten lykkes med afspænding, får opbygget og trænet alternative selvunderstøttende tanker, og efterhånden træner nye adfærdsmønstre, oplever han effekten; mindre vrede.

I afsluttende tests ses det ofte at behandlingen giver stor forbedring i oplevet livskvalitet, forbedret humør og reduktion af evt. stress-symptomer. Og det er da også det som klienterne selv fortæller når de mærker effekten af behandlingen.

Nikolaj Hyll

cand. psych. aut.

Psykolog Nikolaj Hyll

29 82 91 74
Sct. Georgs Vej 17a
3060 Espergærde

Klinikkens adresse er Sct. Georgs Vej 17A, 3060 Espergærde, 29829174