Home » Selvskade

Category Archives: Selvskade

Selvskade

Hvad er selvskade? Hvorfor gør nogle det? Hvilke typer af selvskade er mest almindelig? Hvad er tegnene på selvskade?

Man kan have mange spørgsmål omkring selvskade. Hvis man ikke har skadet sig selv kan det være svært at forstå at nogle gør det og hvorfor de gør det. Også selvom man er nær pårørende og tænker at man kender personen der skader sig selv godt.

Hvad er selvskade?

Definitionen på selvskade er når en person ”med vilje skader eller kvæster sig selv fysisk”.

Hvorfor selvskade?

Selvskade er en metode til at forsøge at klare overvældende følelsesmæssige vanskeligheder på. Selvskade kan være motiveret af ønsket om at dø, men oftest er det en måde at straffe sig selv på og at udtrykke hvor dårligt man har det eller for at opnå kortvarig lettelse ved uudholdelig psykisk spændingstilstand. Selvskade kan også være et råb om hjælp.

I de fleste tilfælde kommer selvskade i gang som forsøg på at overkomme overvældende følelsesmæssige problemer.  F.eks. på grund af; mobning, problemer på arbejdet eller i skolen, problemer i parforhold eller familien, traumatiske oplevelser, overgreb, dødsfald blandt nærtstående, depression eller emotionel personlighedsforstyrrelse (borderline type). Alle vanskeligheder som over kortere eller længere tid kan føre til at intense følelser af vrede, håbløshed og selvhad opbygges.

Gå til lægen

Hvis du, eller en du kender, udøver selvskade bør du kontakte egen læge og fortælle om det eller opfordre og støtte den du kender til at komme til sin egen læge.

Tegn på selvskade

Der findes mange måder man kan skade sig selv på med vilje, f.eks.

–          at skære eller brænde sig

–          slå sig selv

–          forgifte sig selv med piller/medicin

–          indtage alkohol og stoffer

–          sulte sig selv (anorexi) eller spise store mængder (bulimi)

–          at trække hår ud af hovedbunden

Selvskadere forsøger ofte at holde deres adfærd skjult pga. skam eller angst for at blive opdaget. En måde at skjule selvskade på er at dække skadet hud og undgå at tale om det. Af samme grund er det oftest de nærmeste pårørende som har bedst chance for at opdage selvskadende adfærd. Det er vigtigt at være så omsorgsfuld og forstående som muligt hvis man opdager at en person selskader. Reaktioner med vrede og kritik kan let forværre problemet. Hvis de fysiske tegn ikke ses eller opdages kan depression og lavt selvværd være tegn på større risiko for selvskadende adfærd. Selvskade er altid alvorligt og det er vigtigt at kontakte lægen og fortælle om de underliggende problemer og vanskeligheder.

Samtaler med psykolog og psykiater

Ved selvskade er det almindeligt at man bliver anbefalet at konsultere en psykolog eller psykiater. Ved at tale med en kognitiv adfærdspsykolog om sine tanker, følelser og adfærd kan man arbejde med at blive bedre til at acceptere og forstå vanskelige og smertefulde følelser og tanker – og man kan træne sig op til at  undgå selvskade og i stedet anvende mere hensigtsmæssige strategier.

Psykolog Nikolaj Hyll

29 82 91 74
Sct. Georgs Vej 17a
3060 Espergærde

Klinikkens adresse er Sct. Georgs Vej 17A, 3060 Espergærde, 29829174